Lean Six Sigma projekty v ObjectGears

02.03.2016

Společnosti uplatňující Lean Six Sigma přístup v rámci této aktivity realizují různé projekty. Ty se liší od běžného pojetí projektů v několika aspektech. Podívejme se, jak ObjectGears může pomoci s řízení portfolia Lean Six Sigma projektů.

Z podstaty přístupu Lean Six Sigma vyplývá fakt, že projekt nestartujeme s poměrně jasně daným časovým výhledem tak jako u klasických projektů, jejichž realizaci (execution) předchází fáze analýzy (preparation, prestudy), která má právě zajistit vyjasnění scope, požadavků, odhady finanční náročnosti a časový harmonogram.

Lean Six Sigma projekt začínáme s tzv. problem statement – základním vymezením stávajícího stavu, který chceme zlepšit. V rámci projektu pak postupujeme dle metodiky DMAIC. Fáze projektu lze rozdělit na Define (definice scope, Voice of the customer), Measure (sběr dat stávajícího procesu), Analyse (analýza dat), Improve (realizace doporučení na základě analýz) a Control (zajištění, že přijatá opatření budou uplatňována a proces monitorován).Tento přístup z rodiny Six Sigma odpovídá pojetí Continuous improvement z rodiny Lean nástrojů.

Dalším specifikem je postupná certifikace pracovníků společnosti s cílem dosáhnout požadované zastoupení vyškolených pracovníků, kteří Lean Six Sigma přístup ve firmě šíří dál. Tyto certifikace se realizují vždy spolu s tzv. certifikačním projektem, který daný pracovník realizuje v rámci své certifikace. Manažer zodpovědný za Lean Six Sigma tedy sleduje projekty např. i z pohledu, zda jejich manažeři jsou certifikovaní, certifikaci právě skládají nebo na ní zatím ani nepracují. Z dalších kritérií, které může být vhodné sledovat a vyhodnocovat na dashboardech je business line nebo region, který z projektu bude benefitovat nebo který ho realizuje.

Projektový manažer má možnost přidělovat úkoly, evidovat milníky projektu (pokud jsou stanoveny) a pravidelně reportovat status projektu.

Toto základní řešení je možné dále snadno rozšířit podle potřeb každého zákazníka přidáním potřebných nových vlastností.