Znáte komponenty ObjectGears?

01.08.2018

ObjectGears používá několik komponent. Ty hlavní zachycuje níže uvedené schéma.

ObjectGears používá několik hlavních komponent.

Pokud si ObjectGears instalujete ve vlastním prostředí (On Premise), začínáte s Instalátorem - jednoduchou aplikací, kterou si stáhnete. Pokud používáte cloudovou službu, tento krok přeskočíte. Instalátor vám umožní instalovat, upgradovat a zalicencovat ObjectGears instance. Pokud jich máte více, vše spravujete centrálně z jednoho místa.

Web je tváří ObjectGGears. Pracují s ním uživatelé, které v ObjectGears po instalaci musíte vytvořit a přidělit jim role nebo přidělení do rolí přejímat z externího systému pro řízení oprávnění (např. MS Active Directory).

Jednou z entit, kterou v ObjectGears pravděpodobně budete používat jsou nejrůznější typy úkolů. Mohou to být úkoly z projektů, incidenty, katalogové požadavky a další objekty, za které je někdo zodpovědný a mají být do určitého času vyřešeny, uzavřeny nebo jinak zpracovány. Hlídání těchto termínů, informování o přidělení úkolů, připomínání, vertikální a horizontální eskalace řeší třetí důležitá komponenta, Windows služba. Ta pracuje nezávisle na uživatelích, ve dne v noci, a kromě hlídání termínů odesílá emaily, spouští naplánované úlohy a posouvá průběh procesů podle definovaných schémat.

Admin Tool je pomocníkem administrátora. Slouží k údržbě systému a provádění nejrůznějších hromadných operací.

Více se o komponentách můžete dozvědět v dokumentaci.