Klíčová slova

11.02.2017

Pokud chceme uživatelům umožnit vyhledávat data, máme několik možností. Můžeme použít fulltext index a nechat pak uživatele vyhledávat slova v textu obsažená. Můžeme také informace kategorizovat - přiřazovat je do různých skupin. Uživateli pak můžeme nabídnout tyto skupiny a zobrazovat mu informace, které byly takto označeny. Právě druhý způsob můžeme velmi efektivně v ObjectGears implementovat pomocí klíčových slov. Ukážeme si to na příkladu znalostní báze.

 

Uživateli chceme nabídnout možnost označit článek ve Znalostní bázi různými klíčovými slovy. Použijeme sloupec typu odkaz na jinou třídu a v jeho nastavení zvolíme zobrazení tagů.

Na obrázku vidíme, že uživateli se nabízí možnost označit text existujícími klíčovými slovy. Pokud uživatel začne psát, ObjectGears okamžitě omezuje nabízený seznam na slova vyhovující uživatelem již zadaným znakům.

Pokud má uživatel dané oprávnění, může napsat i zcela nové klíčové slovo, které se pak uloží mezi existující klíčová slova.

Čtenářovi znalostního článku se pak tagy zobrazují v horní části stránky. Klikem na dané klíčové slovo dojde k vyfiltrování článků daným slovem označených.

V jedné instanci ObjectGears můžete mít neomezené množství domén klíčových slov. Pokud tedy budete mít různé katalogy, evidence a databáze, všechny mohou mít zvláštní nebo naopak společné domény klíčových slov.