Jak se vypořádat s nárůstem dat

17.02.2016

Implementací aplikace vše začíná. Na počátku máme prvotní sadu dat. Po nějakém čase však začínáme zjišťovat, že objem dat roste a má nepříznivé dopady na provoz aplikace - pozorujeme zpomalení aplikace. To je běžný scénář ze života aplikace. Velká databáze také působí problémy při zálohování i při obnově dat (vše trvá déle). Nárůst dat má i finanční dopady, protože diskový prostor není zadarmo, ať už jde o disková pole nebo zálohovací knihovny. Příčinou nárůstu dat nemusí být jen zvýšení počtu zákazníků, smluv atd. Mnohem větší dopad má nárůst dat v různých logách či audit trail tabulkách. Data velké části logů lze sice ukládat mimo databázi, přicházíme tím ale o možnost efektivně využívat tato data aplikací. Většina logů má analytický význam jen po určitou dobu. S postupujícím časem od události nepotřebujeme tak detailní data. Právě na tomto principu je založeno řešení údržby logů, kterým ObjectGears disponuje.

Pro jednotlivé typy logů a také pro jednotlivé auditní tabulky lze nastavit požadovanou dobu, po kterou se v nich mají držet záznamy. Starší záznamy budou automaticky smazány. Příkladem může být Error log. Výjimky, ke kterým v aplikaci dochází, je třeba logovat pro jejich analýzu a nápravu. Je vhodné mít k dispozici záznamy za poslední dny nebo týdny. Více do minulosti se však asi nebudeme potřebovat vracet. Proto tomuto logu můžeme nastavit pravidelné mazání starých záznamů. Podobně je to s dalšími systémovými logy.

Další logy se týkají vlastních dat. Pokud je na třídě zapnut audit trail, logují se všechny změny v datech do zvláštní archivní tabulky. Rozhodnutí, zda audit trail používat nebo ne, závisí na potřebě sledovat, kdo změnil jaká data. Systém údržby logů umožňuje vedle rozhodnutí ano či ne nastavit dobu, po kterou audit trail potřebujeme. Starší historie změn může být pravidelně odmazávána.