IT SDFI konference 2018

20.05.2018

Letošní ročník IT SDFI konference se zaměřil na téma IT Governance a komplexita a vystoupila na něm řada zahraničních řečníků - např. Jonathan Boyd z UK ITSMF, Artur Margonari z Agile Consortium Belgium nebo Matthew Philip ze ThoughtWorks. Pavel Carvan se ve svém partnerském příspěvku zaměřil na různorodost IT procesů, které je třeba podpořit (klasické ITIL procesy, řízení znalostí, řízení projektového portfolia...) a na výrazně širší zapojení business do procesu vývoje při použití ObjectGears RAD platformy.

Klíčová message našeho příspěvku byla: Široké zapojení business je dáno otevřeností platformy, kdy je možné změnit a vytvořit doslova cokoli, ne pouze určité dodavatelem připravené oblasti a hlavně pak skutečností, že naprostou většinu aplikace designér zákazníka v ObjectGears tvoří "na kliknutí".

Konference nám umožnila rozšířit si povědomí o dalších trendech a hlavně získat kontakty na podobně smýšlející lidi. Po vlastní konferenci následovala večeře v centru Brna a nakonec posezení v hotelovém baru, kdy se řeč stočila, jak k tématům konference tak i širší tématům podle zkušeností jednotlivých řečníků. Inovativní pohled z jiných společností a zemí je vždy osvěžující. Příští rok se konference určitě zase zúčastníme.

ObjectGears - konference IT SDFI