Filtrování s kontextovým menu

20.02.2018

Verze 1.7.1 přináší nové možnosti filtrování. Dosavadní možnosti rychlého filtru nad seznamem záznamů a filtru pro tvorbu složitějších podmínek jsme rozšířili o velmi praktickou možnost filtrování podle dat, která vidíme na obrazovce přímo před sebou. V seznamu záznamů klikněte pravým tlačítkem na hodnotu sloupce a zvolte, zda chcete vyfiltrovat všechny záznamy s danou vlastností nebo naopak danou hodnotu filtrem odebrat ze zobrazení.

K filtrování se používá kontextové menu, které vidíte na následujícím obrázku.

Kontextové filtrování dat

Filtry lze kombinovat a postupně se tak dobrat k přehledu záznamů, které nás zajímají. Každé kliknutí se přidává do filtru nad seznamem záznamů podmínku a v každé chvíli tak vidíme všechny uplatňované podmínky, které můžeme dále editovat. Tímto způsobem můžete nad vašimi daty rychle a intuitivně vytvořit potřebný filtr, ať už filtrujete podle číselných hodnot, textů, odkazů na jiné záznamy, sloupců typu datum a čas, barva a dalších.

Filtr vytvořený pomocí voleb kontextového menu Odfiltrovat a Vyfiltrovat pak vypadá například takto: