CMDB - jak evidovat servery a hardware

08.06.2020

V tomto článku si ukážeme, jak evidovat servery v IT Konfigurační databázi (CMDB) a proč rozlišovat servery, hardware, clustery, clusterové služby a další entity.

Při implementaci IT Konfigurační databáze (CMDB) jsou obvykle servery jednou z prvních entit, s nimiž se organizace pustí do implementace. Intuitivní krokem, který hodně IT pracovníků očekává, je evidence vlastností jako je výrobce, model hardware, sériové číslo, jméno serveru, operační systém, IP adresa či popis role serveru v záznamu, který by měl vzniknout. Je důležité si uvědomit, že jsme zde nyní uvedli vlastnosti patřících do dvou rozdílných entit. Měli bychom rozlišovat hardware (zařízení), s nímž se pojí model, výrobce a sérové číslo a servery (machine), které na něm pak běží. Na hardware můžeme instalovat různé operační systémy a díky virtualizaci na jednom hardware běží mnoho serverů. Navíc se mezi hostujícími nódy mohou pohybovat. Servery je vhodné rozlišovat na fyzické (nativní) mající přímou vazbu s hardware a virtuální, které běží na nějaké virtualizační platformě. V CMDB pak vyjádříme vztah mezi hardware zařízením a na něm instalovaným fyzickým serverem. Virtualizační platforma nám spojí jednotlivé nódy fyzických serverů do clusteru, na němž pak provozujeme virtuální servery. Tyto vztahy opět zachytíme v CMDB. Další "virtuální" entitou jsou clusterové služby, které využívají zdrojů serverů (nódů), které jsou členy clusteru. Kromě serverů (ať už fyzických nebo virtuálních), clusterů či clusterových služeb se často potkáme ještě s jedním typem machine, s farmami. V tomto případě jde o servery poskytující identické služby. Servery jsou vzájemně zaměnitelné a požadavky jsou na ně distribuovány nějakou technologií load balancingu.

Vztahy jednotlivých typů machine zobrazuje následující schéma.

CMDB - schéma vztahů jednotlivých typů machine - servery, clustery, clusterové sužby, farmy, nódy, virtuální a fyzické servery

Pokud tyto vztahy v konfigurační databázi zachytíme, můžeme vizualizovat infrastrukturu aplikací a redundanci jednotlivých prvků od aplikačních komponent, virtuálních serverů, na nichž běží, přes cluster virtualizační infrastruktury, jeho nódy, až po hardware (v našem případě na obrázku níže blade servery zasazené do blade enclosures).

CMDB - vizualizace infrastruktury aplikací a redundance jednotlivých prvků od aplikačních komponent, virtuálních serverů, na nichž běží, přes cluster virtualizační infrastruktury, jeho nódy, až po hardware