Tipy a triky: Číselné řady

24.11.2015

Systém ObjectGears poskytuje funkcionalitu pro automatické generování číselných řad. Funkce je použita například u incidentů, kdy se číslo incidentu automaticky generuje.

Pro nastavení stačí na textovém nebo celočíselném sloupci zaškrtnout hodnotu "Povolit sequence". Pro textový sloupec je ještě třeba nastavit formát (pro incident např: "INC{#:00000}" - pro 5x místné číslo). Nyní pro každý nový záznam je vygenerováno jedinečné číslo incidentu. (Seznam číselných řad použitých v modelu IT nalezenete v dokumentaci.)

 

Číselné řady je možné generovat i s pomocí skriptu a to díky funkcím OG.Sequence.GetnextValue(kod) a OG.Sequence.GetnextValueWithFormat(kód, formát). Není třeba nic inicializovat. Systém podle zadaného kódu vygeneruje nové číslo.

Pokud ještě kód nebyl použit, pak se založí nová sekvence a začne se číslovat od 1. Takto vygenerovanou hodnotu můžete použít pro uložení kdekoli ve skriptu.

 

Pro číselné řady platí tato pravidla:

  • čísluje se po jedné a od jedné
  • jednou vygenerované číslo se příště již nepoužije, ani když např. incident uživatel neuloží. Vznikne tak díra v číselné sekvenci.

 

Pokud potřebujete vytvořit v číselné řadě větší mezeru (např. pro import nových záznamů), pak v databázi v tabulce Sequence najděte příslušný záznam podle ID sloupce nebo kódu sekvence a hodnotu ve sloupci Value zvětšete.

 

Podívejte se také do on-line dokumentace číselných řad.